Kollektivet Ateljén vid Ån ligger i hjärtat av den skapande miljön i Bryggeriet.

Vi är 10 medlemmar i ateljén och vi skapar där när vi vill. Ibland har vi gemensamma aktiviteter och lär oss nytt som till exempel papperstillverkning, måla med tempera av olika slag eller glädjas med den roliga poueringtekniken.  Gemensamma utställningar och utflykter hör också till.

Instagram: Ateljenvidån

Kontakt

Lena Forsberg: lena46fo@gmail.com
För enskild visning kontakta Lena Forsberg

Ateljen vid ån