Sörmlands museum är ett länsmuseum med verksamhet i hela Sörmland

Museihuset ligger på Tolagsgatan 8 i västra hamnområdet i Nyköping. Här finns utställningar, Berättande magasin med synliga samlingar, skapande verkstäder för kurser och workshops, restaurang och café, museibutik och en stor hörsal för konserter, teaterföreställningar och föredrag.

Utomhus breder en stor museipark ut sig med plats för spel, lek, skapande eller vila. Museet har också flera olika lokaler för konferenser och möten.

Besök Kungstornet vid Nyköpingshus.

Kontakt

info.museet@regionsormland.se
bokning: bokningen@regionsormland.se
0155-24 57 00

Sörmlands museum